Business Hosting

E-mail 100GB 79 Dostupan

100GB prostora po svakoj e-mail adresi
Ograničenje slanja poruka na 300 poruka po satu
Spam Assasin uključen
Web Mail pristup
IMAP/POP